فراموش کردن نام کاربری و رمز ورود؟
 • اگر شما نام کاربری خود را فراموش کرده اید
  آدرس ایمیل خود را وارد کنید, سپس روی کلیک ارسال نام کاربری کلیک کنید, تا نام کاربری به آدرس ایمیل شما ارسال شود
 • اگر شما رمز ورود خود را فراموش کرده اید
  لطفاً اول نام کاربری, سپس رمز ورود را بازیابی کنید
  کلید ارسال رمز را فشار دهید, در کوتاهترین زمان رمز جدید ارسال می شود. از این رمز جهت ورود به سایت استفاده نمائید
 • اگر شما نام کاربری و رمز ورود را فراموش کرده اید
  لطفاً اول نام کاربری, سپس رمز ورود را بازیابی کنید
  جهت بازیابی نام کاربری,لطفاً ادرس ایمیل را وارد کنید ,فیلد نام کاربری را خالی بگذارید, سپس روی کلید ارسال نام کاربری کلیک کنید,
  تا نام کاربری به آدرس ایمیل شما ارسال شود،بعد از این مرحله از این فرم جهت بازیابی رمز ورود نیز استفاده نمائید.